tisdag 26 april 2011

Ny King-plan!!!

Föräldraföreningen har sett till att det nu finns en ny King-plan på skolgården, denna gången en rund plan. Nu hoppas vi att den kommer att bli välanvänd! =)

tisdag 12 april 2011

Årsmötet 2011

Fröjereds Föräldra-Förenings årsmöte 2011-03-07


17 personer var närvarande på mötet.

Mötets ordförande: Hans-Erik Vendelson, som också öppnade mötet.

Linda Sundelius valdes till mötets sekreterare.

Martin Svensson och Helena Vendelson valdes till både valkontrollanter och justerare.

Styrelsen hade inget att rapportera, så Hans-Erik läste verksamhetsberättelsen som också godkändes av årsmötet.

Styrelsens kassör Linda Sundelius berättar att antalet medlemmar har minskat, styrelsen undrar varför och om man kan göra något för att få mer medlemmar. Alla på mötet kom överens om att skicka ut en påminnelse och även en liten notis om vad medlems avgiften går till.

Martin Svensson som är revisor läser kassa rapporten och godkänner kassören och styrelse som kommer att få ansvarsfrihet ytterligare ett läsår, 2011/2012.

Styrelsen kommer att nästa läsår 2011/2012 se ut så här:

Ordförande: Kjell-Åke Ström

Sekreterare: Lena Hellqvist

Kassör: Linda Sundelius

Lärarrepresentant: Åsa Fridh Thilén

Styrelseledamot: Anna-Lena Ödvall, Anette Karlsson, Erik Liss, Hans-Erik Vendelson

Styrelse suppleant: Stefan Karlsson

Revisorer: Martin Svensson och Anders Jacobsson

Styrelsen ska utse en valberedning till nästa årsmöte.

Övriga frågor som kom upp på mötet var att medlemsavgiften skall höjas till 100 kronor/familj.

Blev även diskussion om spolningen av isen, vilket har varit lite rörigt denna säsong dels pga vädret (mycket snö) och dels pga upplåsning av skjulet där slangarna förvaras.
Lena tycker att det har varit jobbigt att vara nyckel vakt, så blev diskussion om att ev byta låskolv, som både Martin Svensson och Henrik Bjaaland kunde tänka sig att skänka till Föräldraföreningen. Lena lovade att ta kontakt med Johan på tekniska kontoret och höra så att allt är ok, och om så är fallet så blir det 1 st nyckel till varje "is-spolningslag".
Styrelsen kommer att ta upp detta på nästa möte.

Nästa års aktiviteter kommer att bli bland annat:

* Cykeldag

* Skolavslutning

* Städ dag på dagis/skol gård

* Höstfesten

* Skridskodisco

Höstfesten kommer att diskuteras längre fram angående lottpriser, mat mm, är det någon som har förslag på vad man kan göra så lämna gärna lite förslag till nån av oss i styrelsen.

Barnen har ett önskemål om att få en King ruta till, Hans-Erik kollar med samhällsföreningen om det finns mer färg till att göra en till.

Sara Ahlin kommer från och med nu att blogga om Fröjereds Föräldra-Förening vilket vi ser mycket positivt på.

Mötet avslutas.